HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSMAIN
BOOKS MAIN
Η Ζωή Μου, Η Πίστη Μου Ⅰ: My Life, My Faith Ⅰ(Greek Edition)
Language Greek
Author Δρ Τζέροκ Λι
ISBN 978-89-7557-621-8 04230
«Η Ζωή Μου, Η Πίστη Μου Ι & ΙΙ», η αυτοβιογραφία του Δρος Τζέροκ Λι σε δύο μέρη, προσφέρει στους αναγνώστες το πιο ευωδιαστό πνευματικό άρωμα. Κι αυτό συμβαίνει επειδή η ζωή του έχει αποσταχθεί από την αγάπη του Θεού, έχοντας περάσει από σκοτεινά κύματα, ψυχρούς ζυγούς και βαθύτατη απελπισία.
Dio, Colui Che Guarisce : God the Healer (Italian Edition)
Language Italian
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-308-8 04230
Ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali; voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla. (Malachia 4:2)
Dio ha promesso chiaramente benedizione per coloro che obbediscono e vivono secondo i suoi comandi, mentre...
La Potenza di Dio : The Power of God (Italian Edition)
Language Italian
Author Dott. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-428-3 03230
Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest’uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla. (Giovanni 9:32-33)
Questo è un libro che non può mancare nella vostra biblioteca personale, è una guida essenziale attraverso la quale il credente impar...
La Mia Vita La Mia Fede I : My Life, My FaithⅠ(Italian Edition)
Language Italian
Author Dott. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-537-2 04230

L’autobiografia del Dott. Jaerock Lee. Un aroma spirituale fragrante per il lettore, che, attraverso la vita del pastore Lee, testimonierà dell’amore di Dio che ha rotto il giogo della disperazione più profonda.

Inferno : Hell (Italian Edition)
Language Italian
Author Dott. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-309-5 03230
Un serio messaggio da Dio a tutta l’umanità: Egli desidera che neanche una sola anima precipiti nelle profondità dell’Inferno! Scoprirai il resoconto, mai rivelato prima, della crudele realtà di questo luogo e dell’Ades.
IL CIELO Ⅱ : Heaven Ⅱ(Italian Edition)
Language Italian
Author Dott. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-312-5 04230

Un invito per la Città Santa, la Nuova Gerusalemme, le cui dodici porte sono composte da scintillanti perle; essa risiede al centro di un immenso cielo ed è risplendente come gioielli preziosissimi. 

IL CIELO Ⅰ: Heaven Ⅰ(Italian Edition)
Language Italian
Author Dott. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-311-8 04230

Uno schizzo dettagliato dell’ambiente vivente e sfarzoso che i cittadini del Cielo godono, al cospetto della gloria di Dio; una descrizione totale del cielo, il cui regno consiste di cinque livelli. 

Messaggio della Croce : The Message of the Cross (Italian Edition)
Language Italian
Author Dott. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-313-2 03230
Un messaggio potente e rinvigorente per tutti quelli che sono spiritualmente sonnecchianti. In queste pagine troverete l’amore vero di Dio e le ragioni per cui Gesù è l’unico Salvatore.
La Mia Vita La Mia Fede II : My Life, My Faith II (Italian Edition)
Language Italian
Author Dott. Jaerock Lee
ISBN
L’autobiografia del Dott. Jaerock Lee. Un aroma spirituale fragrante per il lettore, che, attraverso la vita del pastore Lee, testimonierà dell’amore di Dio che ha rotto il giogo della disperazione più profonda.
Herää, Israel : Awaken, Israel (Finnish Edition)
Language Finnish
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-756-7 03230
Miksi Jumala on pitänyt katseensa Israelissa aina aikojen alusta tähän päivään saakka? Minkälainen suunnitelma on laadittu Messiasta odottavan Israelin viimeisiä päiviä varten?
Minun Elämäni, Minun Uskoni Ⅱ, My Life, My Faith Ⅱ(Finnish Edition)
Language Finnish
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-358-3 04230
Koskettava kuvaus aidosta kaikenlaiset koettelemukset voittavasta uskosta sekä kirkossa esiintyvistä palavista Pyhän Hengen teoista.
Minun Elämäni, Minun Uskoni Ⅰ: My Life, My Faith Ⅰ (Finnish Edition)
Language Finnish
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-357-6 04230
Uskomaton hengellisyyden aromi elämästä joka puhkesi vertaistaan vailla olevaan rakkauteen Jumalaa kohtaan tummien aaltojen, kylmien ikeiden ja syvän epätoivon keskellä.
Henki, Sielu ja Keho I : Spirit, Soul and Body Ⅰ (Finnish Edition)
Language Finnish
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN ISBN: 978-89-7557-947-9
Kysymykseen ’Minkälainen olento ihminen on?’ vastataan syvällisesti ja neljäulotteinen maailma selitetään selvästi!
Miksi Jumalan Sanan vastaanottaneita kutsutaan jumaliksi?
Tämä kirja auttaa lukijoita ymmärtämään sellaisten raamatullisten termien kuin ’liha’, ’lihalliset asiat’, ’lihan teot’ ...
Helvetti : Hell (Finnish Edition)
Language Finnish
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-98-7557-388-0 03230
Vilpitön viesti koko ihmiskunnalle Jumalalta, joka ei tahdo yhdenkään sielun joutuvan helvetin syvyyksiin! Sinä löydät koskaan aikaisemmin paljastamattoman kuvauksen Helvetin julmasta todellisuudesta
Taivas Ⅰ: Heaven Ⅰ (Finnish Edition)
Language Finnish
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-386-6 04230
Yksityiskohtainen kuvaus siitä ihmeellisestä elinympäristöstä josta taivaalliset kansalaiset saavat nauttia sekä taivaallisen kuningaskunnan eri tasoista.
Ristin Sanoma : The Message of the Cross (Finnish Edition)
Language Finnish
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-359-0 03230
Ristin Sanoma näyttää sinulle ristiin piilotetun Jumalan salaisen kaitselmuksen ja auttaa sinua luomaan vahvan perustan todelliselle ja hyvälle kristilliselle elämälle. Sen vuoksi, kuka tahansa, joka lukee tämän kirjan, tulee ymmärtämään Jumalan syvän kaitselmuksen ja rakkauden, saamaan todellisen u...
Taivas Ⅱ : Heaven Ⅱ (Finnish Edition)
Language Finnish
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-387-3 04230
Kutsu Uuden Jerusalemin pyhään kaupunkiin, jonka kaksitoista pylvästä on tehty kiiltävistä helmistä ja joka sijaitsee keskellä taivasta, missä se loistaa kirkkaasti kuin arvokkain jalokivi.
Usu Mõõt : The Measure of Faith (Estonian Edition)
Language Estonian
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 979-11-263-0139-3 03230

Sissejuhatus

 

 

Soovides, et igaühel teie seast oleks kogu vaimu mõõdus usku ja et te võiksite nautida igavest taevast au Taevases Jeruusalemmas, kus on Jumala aujärg!

 

Koos hiljuti kirjastatud raamatuga Risti Sõnum, on Usu...

Tervendaja Jumal : God the Healer (Estonian Edition)
Language Estonian
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 979-11-263-0323-6

Kogu Piiblist on näha, et isegi haigus alistub Jumala ülemvõimule ja Ta kaitseb haiguste eest neid, kes Teda austavad ning haigus tungib neisse, kes teevad pattu, sest Ta pöörab oma pale niisuguste inimeste pealt ära. 

 

Pöördeliseks tervenemiseks ja terve elu elamiseks ...

コリント人への手紙第一講解・下 : Lectures on the First Corinthians Ⅱ (Japanese Edition)
Language Japanese
Author イ?ジェロク牧師, Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-407-8 04230
この本では、紛争や伝道、結婚、偶像の神にささげた肉や霊的な賜物など、さまざまな問題をどのように理解すべきか、また、いかに行うべきか、神のみこころとは何か、理解しやすいように説明した。したがって、自分の問題をみことばで見分けて正しい道を見つけるなら、もっと確信を持って信仰生活ができるであろう。
コリント人への手紙第一講解・上 : Lectures on the First Corinthians Ⅰ(Japanese Edition)
Language Japanese
Author イ?ジェロク牧師, Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-397-2 04230
この本では、紛争や伝道、結婚、偶像の神にささげた肉や霊的な賜物など、さまざまな問題をどのように理解すべきか、また、いかに行うべきか、神のみこころとは何か、理解しやすいように説明した。したがって、自分の問題をみことばで見分けて正しい道を見つけるなら、もっと確信を持って信仰生活ができるであろう。
私の人生、私の信仰 2 : My Life, My Faith Ⅱ (Japaneseh Edition)
Language Japanese
Author イ?ジェロク牧師, Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-214-2
イ・ジェロク牧師の波乱万丈の自叙伝
7年間の病気の末、生ける神に出会った彼は
主の恵みに報いようと、火のような訓練を通って
万民中央教会を聖霊の火の燃える教会に導いた
霊的内面を目覚めさせ、真の信仰人の道を省察させる
私の人生、私の信仰 1 : My Life, My Faith I (Japaneseh Edition)
Language Japanese
Author イ?ジェロク牧師, Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-162-6
イ・ジェロク牧師の波乱万丈の自叙伝
7年間の病気の末、生ける神に出会った彼は
主の恵みに報いようと、火のような訓練を通って
万民中央教会を聖霊の火の燃える教会に導いた
霊的内面を目覚めさせ、真の信仰人の道を省察させる
地獄 : Hell (Japanese Edition)
Language Japanese
Author イ・ジェロク牧師
ISBN 978-89-7557-596-9 03230
今まで明かされていなかった地獄の惨状 ひとりも地獄へ落ちないことを願われる神様の 人類への愛のメッセージ
死の上がり框で味わう永生 : Tasting Eternal Life Before Death (Japanese Edition)
Language Japanese
Author イ・ジェロク牧師, Dr. Jaerock Lee
ISBN
死の直前で生きておられる神様に出会い 光の人生を歩むイ・ジェロク牧師の信仰の証しBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (564)
1. Korean (73)
2. English (39)
3. Korean(Textbooks) (30)
4. Spanish (27)
5. Chinese(Simplified) (25)
6. Russian (25)
7. Japanese (21)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (15)
11. Finnish (14)
12. Italian (11)
13. Norwegian (10)
14. Vietnamese (10)
15. Bulgarian (9)
16. Chinese(Traditional) (9)
17. Czech (9)
18. Danish (9)
19. Dutch (9)
20. German (9)
21. Serbian (8)
22. Slovak (8)
23. Tamil (8)
24. Turkish (8)
25. Croatian (7)
26. Estonian (7)
27. Macedonian (7)
28. Swedish (7)
29. Tagalog (7)
30. Hungarian (6)
31. Korean(Pocket Books) (6)
32. Malay (6)
33. Polish (6)
34. Romanian (6)
35. Ukrainian (6)
36. Albanian (5)
37. Bosnian (5)
38. Lithuania (5)
39. Luganda (4)
40. Slovenian (4)
41. Thai (4)
42. Arabic (3)
43. Cebuano (3)
44. Hebrew (3)
45. Urdu (3)
46. Armenian (2)
47. Georgian (2)
48. Greek (2)
49. Hindi (2)
50. Latvian (2)
51. Mongolian (2)
52. Myanmarese (2)
53. Simte (2)
54. Tangkhul (2)
55. Zou (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.