HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDNorwegian
Norwegian
   
Ånd, Sjel og Kropp I : Spirit, Soul and Body Ⅰ (Norwegian Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 256 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-05-25
Language Norwegian
ISBN 979-11-263-0304-5 04230, 979-11-263-0250-5 (set)
Price $14.00
How to Buy

Teologer har diskutert om de menneskelige faktorene, mellom dikotomi teorien og tredelings teori. Dikotomi teorien sier at menneskene kommer opprinnelig fra to deler: ånd og kropp, mens tredelingsteorien sier at det finnes tre deler: ånd, sjel og kropp. Denne boken er basert på tredelingsteorien.  

 

 Ånden, sjelen og kroppen tilhører et område som vi ikke kan forstå med bare menneskelig kunnskap, visdom og makt. Det er et område som vi bare kan finne ut av gjennom Gud som forstår menneskenes opprinnelse. Det er den samme tankegangen som for den som bygget datamaskinen som har en profesjonell kunnskap om datamaskinens sammensetning og prinsipper, og det er konstruktøren som kan løse alle problemene som har med datamaskinen å gjøre. Denne boken er full av åndelig kunnskap angående den fjerde dimensjonen som gir oss et klart svar på spørsmålene angående ånden, sjelen og kroppen.

<Innhold>

 

Forord
Å Begynne Reisen angående Ånden, Sjelen og Kroppen

 

Del 1  Dannelsen av Kjøttet

1. Kapittel  Begrepet om Kjøttet 
2. Kapittel  Skapelsen 
   1. Den Mystiske Oppdelingen av Verdens rommene
   2. Fysisk Plass og Åndelig Plass
   3. Mennesker med Ånd, Sjel og Kropp
3. Kapittel  Mennesker på det Fysiske Stedet 36
   1. Livets Frø
   2. Hvordan Mennesket ble Skapt
   3. Samvittighet
   4. Kjøttets Påvirkning
   5. Kultivering


Del 2  Dannelsen av Sjelen (Funksjonen av Sjelen på det Fysiske Stedet)

1. Kapittel  Dannelsen av Sjelen 
   1. Sjelens Definisjon
   2. Sjelens Forskjellige Funksjoner på det Fysiske Stedet
   3. Mørke
2. Kapittel  Ego 
3. Kapittel  Kjøttets Ting
4. Kapittel  Utenom Nivået til den Levende Ånden 

 

Del 3  Gjenvinnelse av Ånden

1. Kapittel  Ånden og den Fullstendige Ånden 
2. Kapittel  Guds Opprinnelige Plan 
3. Kapittel  Sanne Mennesker 
4. Kapittel  Åndelig Rike 

 

 

 

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Ånd, Sjel, og Kropp II : Spirit, Soul and Body Ⅱ (Norwegian Edition)
Norwegian
2017.03.27
Himmelrike I : Heaven Ⅰ (Norwegian Edition)
Norwegian
2015.12.31
Helvete : Hell (Norwegian Edition)
Norwegian
2016.04.29
Troens Måleenhet : The Measure of Faith (Norwegian Edition)
Norwegian
2016.09.23
Mitt Liv, Min Tro Ⅰ
Norwegian
2013.05.03 (1.1)
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (645)
1. Korean (81)
2. English (43)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (30)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (23)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Czech (12)
15. Italian (12)
16. Norwegian (12)
17. Danish (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Luganda (6)
37. Malay (6)
38. Albanian (5)
39. Arabic (5)
40. Lithuania (5)
41. Tangkhul (5)
42. Urdu (5)
43. Cebuano (4)
44. Georgian (4)
45. Slovenian (4)
46. Thai (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.