HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDMalay
Malay
   
Neraka : Hell (Malay Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 312 Pages
Publisher Urim Books
Published 2012-06-19 (1-1)
Language Malay
ISBN 978-89-7557-622-5 03230
Price 15.00
How to Buy Opentrolley

Roh Kudus mengilhami Pendeta Dr. Jaerock Lee, Gembala Senior Gereja Manmin Joong-ang untuk mengetahui kehidupan sesudah kematian dan Neraka yang mengerikan. Kami telah menyusun pesan-pesan yang disampaikannya dan pada saat ini menerbitkan buku Neraka supaya banyak orang dapat mengetahui Neraka dengan jelas dan benar. Saya memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan dan bersyukur kepada-Nya.


Pada masa ini, banyak orang yang sangat ingin tahu tentang kehidupan sesudah kematian, tetapi kita tidak mungkin mendapat jawapannya dengan kemampuan kita yang terbatas. Buku ini memberikan gambaran tentang Neraka dengan jelas dan mudah difahami, yang sebahagiannya sudah diungkapkan kepada kita melalui Alkitab. Buku ini terdiri daripada sembilan bab.

Daftar Isi

 

Kata Pengantar


Pendahuluan

 

Bab 1 – Adakah Syurga dan Neraka Benar-benar Ada?

Syurga dan Neraka Benar-benar Ada
Perumpamaan tentang Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin
Struktur Syurga dan Neraka
Pangkuan Abraham dan Firdaus
Hades, Tempat Penantian Menuju Neraka

 

Bab 2 – Keselamatan bagi Orang-orang yang Tidak Pernah Mendengar Injil   
Pengadilan Hati Nurani
Bayi-bayi yang Tidak Sempat Dilahirkan kerana Aborsi atau Keguguran
Anak-anak dari Kelahiran sampai Umur Lima Tahun
Anak-anak dari Umur Enam Tahun sampai Menjelang Remaja
Adakah Adam dan Hawa Diselamatkan?
Apakah yang Terjadi pada Kain, Pembunuh Pertama?

 

Bab 3 – Hades dan Identiti Utusan-utusan Neraka 
Utusan-utusan Neraka yang Membawa Orang-orang ke Hades
Tempat Penantian Menuju Dunia Roh-roh Jahat
Hukuman yang Berbeza-beza di Hades untuk Dosa yang Berlainan
Lucifer Si Penguasa Hades
Identiti Utusan-utusan Neraka

 

Bab 4 – Hukuman di Hades untuk Anak-anak yang Tidak Diselamatkan 
Janin dan Bayi-bayi yang Masih Menyusu
Anak-anak yang Baru Belajar Berjalan
Anak-anak yang Sudah Dapat Berjalan dan Bertutur
Anak-anak dari Umur Enam sampai Dua Belas Tahun
Orang Muda yang Mengejek Nabi Elisa

 

Bab 5 – Hukuman untuk Orang-orang yang Sudah Melewati Usia Remaja 
Hukuman Tingkat Pertama
Hukuman Tingkat Kedua
Hukuman Terhadap Firaun
Hukuman Tingkat Ketiga
Hukuman Terhadap Pontius Pilatus
Hukuman Terhadap Saul, Raja Pertama Israel
Hukuman Tingkat Keempat Terhadap Yudas Iskariot

 

Bab 6 – Hukuman kerana Menghina Roh Kudus

Penderitaan di dalam Periuk Berisi Cairan Mendidih
Mendaki Jurang yang Tegak Lurus
Mulut yang Dihanguskan dengan Besi yang Membara
Mesin Penyeksa yang Sangat Besar
Diikat pada Batang Pohon

 

Bab 7 – Keselamatan pada Masa Kesusahan Besar
Kedatangan Kristus dan Pengangkatan
Tujuh Tahun Masa Kesusahan Besar
Mati Syahid pada Masa Kesusahan Besar
Kedatangan Kristus yang Kedua Kali dan Masa Seribu Tahun
Mempersiapkan Diri Menjadi Pengantin yang Cantik bagi Tuhan

 

Bab 8 – Hukuman di Neraka Sesudah Pengadilan Besar 
Jiwa-jiwa yang Tidak Diselamatkan Masuk ke Neraka Sesudah Pengadilan
Lautan Api dan Lautan Belerang yang Menyala-nyala
Mereka yang Tetap Tinggal di Hades walaupun Sesudah Pengadilan
Roh-roh Jahat Dipenjarakankan di Jurang Maut
Di Manakah Setan-setan Akan Berakhir?

 

Bab 9 – Mengapakah Tuhan yang Penuh Kasih Harus Menciptakan Neraka?

Kesabaran dan Kasih Tuhan
Mengapakah Tuhan yang Penuh Kasih Harus Menciptakan Neraka?
Tuhan Ingin Semua Orang Menerima Keselamatan
Mengkhabarkan Berita Baik dengan Keberanian

Kata Pengantar

 

Saya berharap buku ini dapat menjadi seperti roti hidup yang membawa jiwa-jiwa ke Syurga yang indah dengan cara membuat mereka memahami kasih Tuhan yang ingin agar semua orang menerima keselamatan.

 

Pada masa kini, ketika mendengar tentang Syurga dan Neraka, kebanyakan orang akan memberikan tanggapan yang negatif dengan berkata, “Mengapa saya harus percaya kepada hal-hal seperti itu pada zaman ilmu pengetahuan ini?”, “Apakah anda pernah pergi ke Syurga atau Neraka?” atau “Anda hanya dapat membuktikan hal-hal itu kalau anda sudah mati.”


Terlebih dahulu, anda harus tahu bahawa ada kehidupan sesudah kematian. Anda terlewat kalau menunggu sampai anda menghembuskan nafas terakhir. Sesudah anda menghembuskan nafas terakhir di dunia ini, anda tidak akan mempunyai kesempatan lain untuk mengulang hidup anda di dunia. Yang ada hanyalah Pengadilan daripada Tuhan yang menanti anda, dan anda akan menuai apa-apa yang anda tabur di dunia ini.


Dalam seluruh Alkitab, Tuhan sudah mengungkapkan kepada kita tentang jalan keselamatan, kewujudan Syurga dan Neraka, dan Pengadilan yang akan terjadi sesuai dengan firman-Nya. Tuhan sudah menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kuasa-Nya yang ajaib melalui nabi-nabi Perjanjian Lama dan Yesus.


Bahkan pada zaman sekarang, Tuhan menunjukkan kepada anda bahawa DIA hidup dan Alkitab itu benar dengan menyatakan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menakjubkan yang terjadi kerana kuasa-Nya seperti yang tercatat dalam Alkitab melalui pelayan-pelayan-Nya yang paling setia. Meskipun ada banyak bukti tentang pekerjaan yang dilakukan-Nya, namun banyak orang yang tidak mahu percaya. Oleh itu, Tuhan menunjukkan Syurga dan Neraka kepada anak-anak-Nya, dan mendorong mereka untuk bersaksi ke seluruh dunia tentang perkara yang sudah dilihat oleh mereka.


Tuhan yang penuh kasih juga mengungkapkan Syurga dan Neraka secara rinci kepada saya dan mendesak saya untuk menyampaikan pesan ini ke seluruh dunia kerana Kedatangan Kristus kali yang kedua sudah sangat dekat.


Ketika menyampaikan pesan tentang pemandangan yang menyedihkan dan menjijikkan di Hades, sebuah tempat di Neraka, saya melihat banyak jemaat gementar dalam kesedihan dan menangisi jiwa-jiwa yang telah jatuh ke dalam hukuman yang mengerikan dan kejam di sana.


Jiwa-jiwa yang tidak diselamatkan tinggal di Hades hanya sehingga Pengadilan Takhta Putih Besar tiba. Sesudah Pengadilan itu, jiwa-jiwa ini akan masuk ke dalam lautan api atau lautan belerang yang menyala-nyala. Hukuman di lautan api atau lautan belerang yang menyala-nyala lebih berat daripada hukuman di Hades.


Saya menulis perkara yang dinyatakan Tuhan kepada saya melalui pekerjaan Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan dalam Alkitab. Buku ini boleh dikatakan sebagai pesan tentang kasih yang tulus daripada Tuhan Bapa kita yang ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang daripada dosa dengan terlebih dahulu memberitahu mereka tentang kesengsaraan yang tidak pernah berakhir di Neraka.


Tuhan telah menyerahkan Anak-Nya sendiri mati di salib untuk menyelamatkan semua manusia. DIA juga ingin menghalang agar tidak ada satu jiwa pun masuk ke Neraka yang mengerikan itu. Tuhan menganggap satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Oleh yang demikian, DIA sangat bergembira dan bersukacita bersama bala tentera Syurga dan malaikat-malaikat apabila ada satu orang yang diselamatkan dalam iman.


Saya memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan yang telah memimpin saya untuk menerbitkan buku ini. Saya berharap anda akan memahami hati Tuhan yang tidak ingin kehilangan walau satu jiwa pun pergi ke Neraka, dan anda akan mendapat iman yang benar. Saya juga mendorong anda agar rajin mengkhabarkan Injil kepada semua orang yang sedang berlari menuju Neraka.


Saya berterima kasih kepada Urim Books dan stafnya, termasuklah Geumsun Vin, Pengarah Bahagian Editorial. Saya juga berterima kasih kepada Biro Terjemahan. Saya berharap semua pembaca akan menyedari kenyataan bahawa benar-benar ada kehidupan kekal sesudah kematian dan ada Pengadilan, serta menerima keselamatan yang sempurna.

 

Jaerock Lee

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Syurga I : Heaven Ⅰ(Malay Edition)
Malay
2016.08.18
Hidup Saya Iman Saya I : My Life, My Faith Ⅰ(Malay Edition)
Malay
2016.1.15
Pesanan Salib : The Message of the Cross (Malay Edition)
Malay
2013.10.04 (1.1)
Bangkitlah, Israel : Awaken, Israel (Malay edition)
Malay
2015.03.31
TUHAN Penyembuh : God the Healer (Malay Edition)
Malay
2015.03.31
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (620)
1. Korean (81)
2. English (40)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Russian (28)
5. Spanish (27)
6. Chinese(Simplified) (26)
7. Japanese (21)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (17)
11. Finnish (16)
12. Vietnamese (12)
13. Danish (11)
14. Estonian (11)
15. Italian (11)
16. Norwegian (11)
17. Turkish (11)
18. Czech (10)
19. Hungarian (10)
20. Polish (10)
21. Bulgarian (9)
22. Chinese(Traditional) (9)
23. Dutch (9)
24. German (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tamil (8)
29. Macedonian (7)
30. Swedish (7)
31. Tagalog (7)
32. Ukrainian (7)
33. Bosnian (6)
34. Korean(Pocket Books) (6)
35. Malay (6)
36. Romanian (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Tangkhul (5)
41. Cebuano (4)
42. Georgian (4)
43. Luganda (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.