HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDMalay
Malay
   
TUHAN Penyembuh : God the Healer (Malay Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 136 Pages
Publisher Urim Books
Published 2015-03-31
Language Malay
ISBN 978-89-7557-967-7
Price $11.00
How to Buy Opentrolley


Untuk menerima penyembuhan asas dan menjalani kehidupan yang sihat, setiap satu di antara kita mesti memahami punca penyakit dan bagaimana kita boleh menerima penyembuhan. Kerana gospel dan kebenaran selalunya dua sisi: laknat dan hukuman dikhaskan untuk mereka yang tidak menerimanya, manakala kehidupan yang dirahmati menunggu mereka yang menerimanya.

 

 Ia adalah kehendak Tuhan supaya kebenaran tersembunyi daripada mereka, seperti orang-orang Farisi dan guru-guru undang-undang, yang menganggap diri mereka sebagai bijaksana dan pintar; ia juga kehendak Tuhan supaya kebenaran didedahkan kepada mereka yang seperti kanak-kanak, teringin, dan membuka hati mereka (Lukas 10:21).

 

Tuhan telah dengan jelas menjanjikan rahmat bagi mereka yang taat dan menjalani hidup berdasarkan perintah-perintah Dia, manakala Dia telah merekodkan dengan terperinci jenis-jenis laknat dan pelbagai jenis penyakit yang akan dikenakan kepada mereka yang melanggar perintah-perintah Dia (Ulangan 28:1-68).


Dengan memperingatkan Firman Tuhan kepada mereka yang tidak beriman dan sesetengah di kalangan mereka yang beriman yang lupa, kerja ini berusaha untuk meletakkan individu-individu seperti itu pada jalan untuk bebas daripada sakit dan penyakit.

Pesanan Penerbitan


Bab 1 Asal Usul Penyakit dan Sinar Penyembuhan

Bab 2 Mahukah Anda Sembuh?

Bab 3 TUHAN Penyembuh

Bab 4 Melalui SebatanNya Kita Disembuhkan

Bab 5 Kuasa Menyembuhkan Penyakit

Bab 6 Cara-cara Menyembuhkan Orang yang Dirasuki Syaitan

Bab 7 Keimanan dan Kepatuhan Naaman,Pesakit Kusta


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Pesanan Salib : The Message of the Cross (Malay Edition)
Malay
2013.10.04 (1.1)
Neraka : Hell (Malay Edition)
Malay
2012.06.19 (1.1)
Bangkitlah, Israel : Awaken, Israel (Malay edition)
Malay
2015.03.31
Hidup Saya Iman Saya I : My Life, My Faith Ⅰ(Malay Edition)
Malay
2016.1.15
Syurga I : Heaven Ⅰ(Malay Edition)
Malay
2016.08.18
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (620)
1. Korean (81)
2. English (40)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Russian (28)
5. Spanish (27)
6. Chinese(Simplified) (26)
7. Japanese (21)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (17)
11. Finnish (16)
12. Vietnamese (12)
13. Danish (11)
14. Estonian (11)
15. Italian (11)
16. Norwegian (11)
17. Turkish (11)
18. Czech (10)
19. Hungarian (10)
20. Polish (10)
21. Bulgarian (9)
22. Chinese(Traditional) (9)
23. Dutch (9)
24. German (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tamil (8)
29. Macedonian (7)
30. Swedish (7)
31. Tagalog (7)
32. Ukrainian (7)
33. Bosnian (6)
34. Korean(Pocket Books) (6)
35. Malay (6)
36. Romanian (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Tangkhul (5)
41. Cebuano (4)
42. Georgian (4)
43. Luganda (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.