HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDSlovak
Slovak
   
Duch, Duša a Telo I : Spirit, Soul and Body Ⅰ (Slovak Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 232 Pages
Publisher Urim Books
Published 2015-05-31
Language Slovak
ISBN 978-89-7557-983-7 04230
Price $13.00
How to Buy Megabooks.sk
Ľudia chcú byť zvyčajne úspešní a žiť šťastný a pohodlnýživot. Ale aj keď majú peniaze, moc a slávu, smrti nemôžuuniknúť. Shir Huang-di, prvý cisár starovekej Číny, hľadal elixír života, ale ani on neunikol smrti. Prostredníctvom Biblie nás Boh učí spôsob, ako získať večný život. Tento život môžeme dosiahnuť skrze Ježiša Krista.

Predslov
Začiatok cesty o duchu, duši a tele


Časť 1 Vznik tela
Kapitola 1 Koncept tela
Kapitola 2 Stvorenie
Kapitola 3 Ľudia vo fyzickom priestore


Časť 2 Vznik duše(Funkcia duše vo fyzickom priestore)
Kapitola 1 Vznik duše
Kapitola 2 Vlastné ja
Kapitola 3 Telesné veci
Kapitola 4 Za hranicou živého ducha


Časť 3 Obnova ducha
Kapitola 1 Duch a celý duch
Kapitola 2 Pôvodný Boží plán
Kapitola 3 Pravá ľudská bytosť
Kapitola 4 Duchovná ríša

Predslov

 


Ľudia chcú byť zvyčajne úspešní a žiť šťastný a pohodlný život. Ale aj keď majú peniaze, moc a slávu, smrti nemôžu uniknúť. Shir Huang-di, prvý cisár starovekej Číny, hľadal elixír života, ale ani on neunikol smrti. Prostredníctvom Biblie nás Boh učí spôsob, ako získať večný život. Tento život môžeme dosiahnuť skrze Ježiša Krista.

Odkedy som prijal Ježiša Krista a začal čítať Bibliu, začal som sa modliť, aby som do hĺbky pochopil Božie srdce. Boh mi odpovedal po siedmich rokoch nespočetných modlitieb a obdobiach pôstu. Po otvorení kostola mi Boh inšpiráciou Duchom Svätým vysvetlil mnoho náročných pasáží v Biblii, z ktorých jednou je podrobný obsah týkajúci sa „ducha, duše a tela“. Toto je tajomný príbeh, ktorý nám umožňuje pochopiť pôvod ľudí a seba samých. Je to niečo, čo som nikde inde nepočul a moja radosť sa nedá opísať.

Keď som hlásal tieto posolstvá o duchu, duši a tele, vyvolalo to mnoho svedectiev a reakcií v Kórei a v zahraničí. Mnohí hovoria, že vďaka nim spoznali samých seba, pochopili akým druhom bytosti sú, dostali odpovede na mnoho náročných pasáží v Biblii, a taktiež porozumeli spôsobu, ako získať pravý život. Niektorí z týchto ľudí tvrdia, že teraz je ich cieľom stať sa duchovným človekom a podieľať sa na božskej prirodzenosti Boha a snažia sa to dosiahnuť, ako je zaznamenané v 2 Pt 1, 4: „Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.“

 

Autor knihy Umenie Vojny Sun Tzu hovorí, že ak poznáte samých seba a svojho nepriateľa, nikdy žiadny boj neprehráte. Posolstvá o „Duchu, Duši a Tele“ osvetľujú hlbokú časť nášho „ja“ a učia nás o pôvode ľudí. Akonáhle sa naučíme toto posolstvo a dôkladne ho pochopíme, budeme tiež schopní porozumieť akejkoľvek osobe. Tiež sa naučíme spôsoby na porazenie síl temnoty, ktoré na nás neustále útočia, aby sme mohli viesť víťazné kresťanské životy.

 

Ďakujem Geumsunovi Vinovi, riaditeľovi redakcie a pracovníkom, ktorí pracovali na vydaniu tejto knihy. Dúfam, že vaša duša bude prosperovať, a preto sa vám bude vo všetkom dariť a budete zdraví, a aj naďalej sa budete zúčastňovať na božskej prirodzenosti Boha.

 

Jún 2009,

Dr. Jaerock Lee

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Posolstvo Križa : The Message of the Cross (Slovak Edition)
Slovak
2013.03.31
Peklo : Hell(Slovak)
Slovak
2015.11.30
Môj Život, Moja Viera Ⅰ
Slovak
2012.05.25 (1.1)
Môj Život, Moja Viera Ⅱ
Slovak
2013.10.25 (1.1)
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (645)
1. Korean (81)
2. English (43)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (30)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (23)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Czech (12)
15. Italian (12)
16. Norwegian (12)
17. Danish (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Luganda (6)
37. Malay (6)
38. Albanian (5)
39. Arabic (5)
40. Lithuania (5)
41. Tangkhul (5)
42. Urdu (5)
43. Cebuano (4)
44. Georgian (4)
45. Slovenian (4)
46. Thai (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.