HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDPolish
Polish
   
Duch, Dusza i Ciało Ⅱ : Spirit, Soul and Body Ⅱ (Polish Edtion)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 204 Pages
Publisher Urim Books
Published 2018-01-05
Language Polish
ISBN 979-11-263-0396-0 04230, 979-11-263-0394-6 (set)
Price $13.00
How to Buy

Historia duchowego świata umieszczonego w przestrzeni! 

 

Tajemnice przestrzeni wyraźnie wyjaśnione przez Biblię!
Nieznane nam dotąd niebo – odkryte!
W której przestrzeni zamieszka mój duch?

 

Przestrzeń i ja

 

Co Biblia mówi nam na temat różnych poziomów nieba?
Tajemnice wszechświata i przestrzeni w fizycznym i duchowym świecie!
Odkrycie esencji duchowej rzeczywistości!

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące pierwotnego Boga,
który istniał przed wiekami!

 

Jak możemy dostać się do pięknej przestrzeni światła?
Czy również możemy zobaczyć i doświadczyć Boga,
którego widzieli patriarchowie?

Spis treści 

 

Przedmowa
Początek drugiej podróży Ducha, Duszy i Ciała

 

Część 1  Ogromna przestrzeń duchowej rzeczywistości

 

Rozdział 1  Ciemność i Światłość 


Rozdział 2  Wymagania, które należy spełniać, aby wejść do przestrzeni światłości 

 

Część 2  Duch, dusza i ciało w przestrzeni duchowej

 

Rozdział 1  Różne mieszkania 


Rozdział 2  Duch, dusza i ciało w przestrzeni duchowej 
 1. Forma duchowa
 2. Dusza i ciało w posiadaniu Ducha
 3. Dar Boży

 

Część 3  Przekraczając ludzkie ograniczenia

 

Rozdział 1  Przestrzeń Boża 


Rozdział 2  Obraz Boga

Od momentu kiedy przyjąłem Jezusa i zacząłem czytać Biblię, zacząłem modlić się, by zrozumieć wolę Bożą. Bóg odpowiedział na moje modlitwy po siedmiu latach nieustannych modlitw oraz postów. Kiedy założyłem kościół, Bóg objawił mi wiele trudnych fragmentów w Biblii dzięki natchnieniu Ducha Świętego. Jeden z niniejszych fragmentów dotyczy ducha, duszy i ciała. Ta kwestia umożliwia nam zrozumienie pochodzenia człowieka oraz samych siebie. Jest to dla mnie wielka radość, której nie potrafię opisać słowami. 


Kiedy głosiłem kazania na temat ducha, duszy i ciała, otrzymałem wiele świadectw oraz odpowiedzi zarówno z Korei i zza granicy. Wielu ludzi mówi, że uświadomiło sobie i zrozumiało, kim byli oraz otrzymało odpowiedzi na swoje modlitwy i wyjaśnienie fragmentów Biblii w zakresie zyskania życia wiecznego. Niektórzy z nich powiedzieli, że obecnie mają cel w życiu, aby stać się osobą ducha i uczestniczyć w boskiej naturze Boga. Pragną osiągnąć to, co napisano w 2 Piotra 1,4: „Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie”.


Książka Sun Tzu pt. „The Art of War” mówi, że jeśli znasz samego siebie oraz swojego wroga, nie przegrasz żadnej bitwy. Przesłanie dotyczące ducha, duszy i ciała daj wgląd w samego siebie i naucza o pochodzeniu człowieka. Kiedy zrozumiemy przesłanie we właściwy sposób, będziemy również w stanie zrozumieć każdego człowieka. Dowiemy się również więcej na temat sposobów, jak pokonać siły ciemności, które mają na nas wpływ, aby prowadzić zwycięskie życie w Jezusie.


Druga części książki „Duch, Dusza i Ciało” w szczególny sposób wyjaśnia pochodzenie Boga Stworzyciela, ogrom duchowej przestrzeni oraz przestrzeń światłości, w której mieszkają nasze duchy. W książce zostały zawarte kolorowe fotografie, które pomogą ci zrozumieć postać Boga oraz przestrzeń. Kiedy zrozumiemy tajemnice przestrzeni i staniemy się ludźmi ducha, będziemy w stanie przekroczyć ludzkie ograniczenia i korzystać z Bożej przestrzeni oraz zobaczyć Boga. Dlatego w Ew. Jana 14,12 Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.


Chciałbym podziękować dyrektorowi Geumsun Vin oraz wszystkim pracownikom biura wydawniczego. Mam nadzieję, że dzięki niniejszej książce, czytelnicy będą w stanie wejść do przestrzeni światła i doświadczyć cudownej przestrzeni, w której mieszka Bóg.  

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Przesłanie Krzyża : The Message of the Cross (Polish Edition)
Polish
2012.07.31 (1.1)
Miara Wiary : The Measure of Faith(Polish Edition)
Polish
2016.10.17
Niebo I : Heaven I (Polish Edition)
Polish
2017.12.08
Piekło : Hell (Polish Edition)
Polish
2017.12.08
Moje Życie, Moja Wiara Ⅰ
Polish
2013.04.26 (1.1)
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (627)
1. Korean (81)
2. English (41)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Russian (28)
5. Chinese(Simplified) (27)
6. Spanish (27)
7. Japanese (21)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Norwegian (12)
13. Vietnamese (12)
14. Czech (11)
15. Danish (11)
16. Estonian (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Hungarian (10)
21. Polish (10)
22. Chinese(Traditional) (9)
23. Dutch (9)
24. German (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Swedish (7)
32. Ukrainian (7)
33. Bosnian (6)
34. Korean(Pocket Books) (6)
35. Malay (6)
36. Romanian (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Tangkhul (5)
41. Cebuano (4)
42. Georgian (4)
43. Luganda (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.