HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERAlbanian
Albanian
Perëndia Shëruesi : God the Healer (Albanian Edition)
Language Albanian
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 979-11-263-0311-3 05230
Me qëllim që të marrim shërim dhe të jetojmë një jetë të shëndetshme, secili prej nesh duhet të kuptojë se nga e ka origjinën sëmundja dhe si mund të shërohemi. Tek ungjilli dhe tek e vërteta ka gjithmonë dy anë: për njerëzit që nuk i pranojnë ato do të ketë mallkim dhe ndëshkim, ndërsa për njerëzit...
Masa e Besimit : The Measure of Faith (Albanian Edition)
Language Albanian
Author Dr. Xherok Li
ISBN 979-11-263-0172-0 05230

Në përputhje me zemrën e Perëndisë dhe mësimet e Fjalës, libri Masa e Besimit shpjegon pesë nivele të besimit dhe të mbretërisë së qiellit dhe i ndihmon lexuesit të masin nivelet e tij ose të saj të besimit. Masa e besimit dhe banimi në vendet e mbretërisë qiellore mund të ndahen në më shumë se p...

Jeta Ime, Besimi Im Ⅱ
Language Albanian
Author Dr. Xherok Li
ISBN 978-89-7557-845-8 04230

“Unë i dua ata që më duan; dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjejnë.” (Fjalët e Urta 8:17) ‘Jeta Ime, Besimi Im I dhe II,’ autobiografia e Dr. Xherok Li, gjithashtu ofrojnë aromën më të këndshme shpirtërore për lexuesit. Kjo ndodh pasi që jeta e tij është shkëputur nga dashuria e Perëndisë, një...

Mesazhi i Kryqit
Language Albanian
Author Dr. Xherok Li
ISBN 978-89-7557-697-3 03230
Albanian. Ky libër jep përgjigje të qarta për një numër pyetjesh që kanë shumica e të krishterëve: ‘Si ishte Perëndia Krijuesi përpara fillimit?’ ‘Pse e krijoi Perëndia njeriun dhe e lejoi të jetonte në këtë tokë?’ ‘Pse e vendosi Perëndia pemën e njohjes së të mirës dhe të keqes në Kopshtin e Edenit...
Jeta Ime, Besimi Im Ⅰ
Language Albanian
Author Dr. Xherok Li
ISBN 978-89-7557-691-5 04230
“Unë i dua ata që më duan; dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjejnë.” (Fjalët e Urta 8:17) ‘Jeta Ime, Besimi Im I dhe II,’ autobiografia e Dr. Xherok Li, gjithashtu ofrojnë aromën më të këndshme shpirtërore për lexuesit. Kjo ndodh pasi që jeta e tij është shkëputur nga dashuria e Perëndisë, një je...
1E-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (551)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (10)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (10)
12. Danish (11)
13. Dutch (10)
14. English (39)
15. Estonian (12)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (9)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (10)
23. Indonesian (16)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (5)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (12)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (26)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (7)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (13)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.