HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERSwedish
Swedish
   
Himlen II : Heaven II (Swedish Edition)
Fylld av Guds Härlighet
Category
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 232 Pages
Publisher UrimBooks
Published 2017-07-15
Language Swedish
ISBN 979-11-263-0337-3 05230
Price $ 4.99
How to Buy Google Play
I Himlen II kommer du att hitta en stor samling hemligheter om himlen, som till exempel Guds utseende, Han som har existerat sedan före tidernas begynnelse, Guds tron, och liknande. Jag tror att dessa detaljer och skildringar kommer att ge alla människor som ivrigt längtar efter himlen ett oerhört stort mått av lycka och glädje.
Staden Nya Jerusalem är fylld av Hans härlighet och konstruerad genom Guds omätbara kärlek och enastående kraft. I Nya Jerusalem ligger andevärldens högsta höjd där Gud formade sig själv till Treenigheten för att kunna genomföra den mänskliga kultiveringen, och där finns även själva tronen.
Innehåll 
 
Förord
Introduktion
 
Kapitel 1 _ Nya Jerusalem: Fylld av Guds Härlighet
 1. I Nya Jerusalem finns Guds tron
 2. Guds originaltron
 3. Lammets Brud
 4. Skinande som juveler och klar som kristall
 
Kapitel 2 _ Namnen på de tolv stammarna och de tolv apostlarna
 1. Tolv änglar vaktar portarna
 2. Namnen på Israels tolv stammar inskrivna på de tolv portarna
 3. Namnen på de tolv lärjungarna inskrivna på de tolv grundstenarna
 
Kapitel 3 _ Nya Jerusalems storlek
 1. Mätt med en mätstång av guld
 2. Nya Jerusalem är kubformat
 
Kapitel 4 _ Gjord av rent guld och juveler i alla färger
 1. Utsmyckad med rent guld och alla slags juveler
 2. Nya Jerusalems murar gjorda av jaspis
 3. Gjord av rent guld likt klart glas
 
Kapitel 5 _ Betydelsen av de tolv grundstenarna
 1. Jaspis: Andlig tro
 2. Safir: Rättsinnighet och integritet
 3. Kalcedon: Oskuldsfullhet och uppoffrande kärlek
 4. Smaragd: Rättfärdighet och renhet
 5. Sardonyx: Andlig trofasthet
 6. Karneol: Passionerad kärlek
 7. Krysolit: Barmhärtighet
 8. Beryll: Tålamod
 9. Topas: Andlig godhet
 10. Krysopras: Självbehärskning
 11. Hyacint: Renhet och helighet
 12. Ametist: Skönhet och mildhet
 
Kapitel 6 _ De tolv pärleportarna och den gyllene vägen
 1. De tolv pärleportarna
 2. Gator gjorda av rent guld
 
Kapitel 7 _ Den underbara synen
 1. Inget behov av solsken eller månsken
 2. Nya Jerusalems uppryckelse
 3. För evigt med Herren vår brudgum
 4. Nya Jerusalems invånares härlighet
 
Kapitel 8 _ ”Jag såg den heliga staden, Nya Jerusalem” 
 1. Himmelska hus i ofattbar storlek
 2. Ett magnifikt slott med fullständig avskildhet
 3. Sevärdheter i himlen
 
Kapitel 9 _ Den första banketten i Nya Jerusalem
 1. Den första banketten i Nya Jerusalem
 2. Profeter med den högsta rangen i himlen
 3. Underbara kvinnor i Guds ögon
 4. Maria Magdalena befinner sig nära Guds tron

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Himlen I : Heaven Ⅰ(Swedish Edition)
Swedish
2016.09.03
Ande, Själ och Kropp I : Spirit, Soul and Body Ⅰ(Swedish Edition)
Swedish
2017.06.10
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (520)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (5)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (37)
15. Estonian (10)
16. Finnish (14)
17. French (18)
18. Georgian (3)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (7)
23. Indonesian (14)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (27)
43. Serbian (8)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (3)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (9)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (10)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.