HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERCzech
Czech
   
Bůh Uzdravovatel : God the Healer (Czech Edition)
Category
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 112 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-07-08
Language Czech
ISBN 979-11-263-0335-9 05230
Price $ 4.99
How to Buy Google Play
Abychom byli uzdraveni a vedli své životy ve zdraví, musí každý z nás pochopit, odkud nemoc pochází a jak můžeme dosáhnout uzdravení. Evangelium a pravda mají vždy dvě strany: pro lidi, kteří je nepřijímají, představují prokletí a trest, zatímco na lidi, kteří je přijímají, čeká požehnání a život. Je Boží vůle, aby byla pravda skryta těm, kteří podobni farizeům a učitelům zákona považují sami sebe za moudré a inteligentní; je rovněž Boží vůle, aby byla pravda zjevena těm, kteří podobni dětem po ní touží a otevírají svá srdce (Lukáš 10:21).
Bůh jasně zaslíbil požehnání těm, kdo poslouchají jeho nařízení a žijí podle nich, zatímco také podrobně zaznamenal prokletí a všechny druhy nemocí, které budou uvaleny na ty, kteří neposlouchají jeho nařízení (Deuteronomium 28:1-68).
Připomínáním Božího slova nevěřícím a dokonce i některým věřícím, kteří ho přehlížejí, se toto dílo snaží přivést takovéto jednotlivce na pravou cestu a osvobodit je od chorob a nemocí.

Bůh Uzdravovatel
Úvodní slovo k vydání


Kapitola 1
Původ nemoci a paprsek uzdravení  


Kapitola 2
Chceš být zdráv?  


Kapitola 3
Bůh Uzdravovatel  


Kapitola 4
Jeho jizvami jsme uzdraveni  


Kapitola 5
Moc uzdravovat slabosti  


Kapitola 6
Způsoby, jak uzdravovat démonem posedlé  


Kapitola 7
Víra a poslušnost malomocného Naamána 


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Duch, Duše a Tělo I : Spirit, Soul and Body Ⅰ
Czech
2017.06.03
Peklo : Hell (Czech Edition)
Czech
2016.10.08
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (520)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (5)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (37)
15. Estonian (10)
16. Finnish (14)
17. French (18)
18. Georgian (3)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (7)
23. Indonesian (14)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (27)
43. Serbian (8)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (3)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (9)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (10)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.