HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERTurkish
Turkish
   
Göksel Egemenlik I : Heaven Ⅰ (Turkish Edition)
Kristal gibi Berrak ve Güzel
Category
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 224 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-09-02
Language Turkish
ISBN 979-11-263-0351-9 05230
Price $ 4.99
How to Buy Google Play

Gökleri öğrenebilmek için yedi yıl boyunca sürekli yakardım ve oruç tuttum ve Tanrı’dan yanıtlar almaya başladım. Şimdi ise Tanrı bana, daha derinliklerde ki ruhani hükümranlığın sırlarını göstermektedir.
Göksel egemenlik görünür olmadığından yeryüzünün bilgisi ve diliyle onu anlatmak çok zordur. Onunla ilgili yanlış anlamalar olabilir. Bu nedenle Aziz Pavlus, bir görünümde kendine gösterilen göğün üçünü katını detaylıca anlatmamıştır.
Tanrı ayrıca bana göklerle ilgili birçok sırrı da öğretmiştir ve ben birçok ay imanın ölçüsüne göre oradaki mutlu yaşam, çeşitli yerler ve ödüllerle ilgili vaazlar verdim. Ancak detaylıca öğrendiğim her şeyin vaazını veremedim.
Tanrı’nın ruhani hükümranlığın sırlarını bu kitap yoluyla ifşa etmeme izin vermesinin sebebi, olabildiğince çok canın kurtulması ve onların bir kristal gibi berrak ve güzel olan göksel egemenliğe girmesini istemesidir.


Tanrı’nın görkemiyle dolu, tıpkı bir kristal gibi berrak ve güzel olan yeri anlatan Göksel Egemenlik I: Kristal gibi Berrak ve Güzel adlı kitabı yayınlamama izin veren Tanrı’ya şükran ve övgülerimi sunuyorum. Göklerin sırlarını size gösteren ve sizi de oraya istediğinden tüm insanları kurtuluş yoluna taşıyan Tanrı’nın yüce sevgisini idrak etmenizi ümit ediyorum. Ayrıca Yeni Yeruşalim’de sonsuz bir hayatın hedefine doğru koşmanız için umut besliyorum.

Önsöz
Giriş


1. Bölüm Göksel Egemenlik: Kristal gibi Berrak ve Güzel  
 1. Önceki Gökle Yeryüzü
 2. Yaşam Suyu Irmağı
 3. Tanrı’nın ve Kuzu’nun Tahtı


2. Bölüm Cennet Bahçesi ve Göklerin Bekleme Yeri   
 1. Adem’in Yaşadığı Cennet Bahçesi
 2. İnsanlar Yeryüzünde Yetiştirilir
 3. Göklerin Bekleme Yeri
 4. Bekleme Yerinde Kalmayan İnsanlar


3. Bölüm Yedi-Yıllık Düğün Şöleni  
 1. İsa’nın Dönüşü ve Yedi-Yıllık Düğün Şöleni
 2. Mutluluk Çağı (Bin Yıl)
 3. Gökler Hüküm Gününden Sonra Verilir


4. Bölüm Yaratılıştan Beri Saklı olan Göklerin Sırları  
 1. Göklerin Sırları İsa’nın Zamanından Beri İfşa Edilmektedir
 2. Göklerin Zamanın Sonunda İfşa Edilen Sırları
 3. Babamın Evinde Kalacak Çok Yer Var


5. Bölüm Göksel Egemenlikte Nasıl Yaşayacağız?  
 1. Göksel Egemenlikte ki Yaşam Biçimine Genel Bakış
 2. Göksel Egemenlikte Giyim
 3. Göksel Egemenlikte Yemek
 4. Göksel Egemenlikte Ulaşım
 5. Göksel Egemenlikte Eğlence
 6. Göksel Egemenlikte İbadet, Eğitim ve Kültür


6. Bölüm Cennet  
 1. Cennette ki Güzellik ve Mutluluk
 2. Ne Tip İnsanlar Cennete Girer?


7. Bölüm Göksel Egemenliğin Birinci Katı  
 1. Güzelliği ve Mutluluğu Cennetin Çok Üstündedir
 2. Ne Tip İnsanlar Göğün Birinci Katına Girer?


8. Bölüm Göksel Egemenliğin İkinci Katı  
 1. Herkese Güzel Şahsi Evler Verilir
 2. Ne Tip İnsanlar Göğün İkinci Katına Girer?


9. Bölüm  Göksel Egemenliğin Üçüncü Katı  
 1. Melekler Tanrı’nın Çocuklarına Hizmet Ederler
 2. Ne Tip İnsanlar Göğün Üçüncü Katına Girer?


10. Bölüm Yeni Yeruşalim  
 1. Yeni Yeruşalim’de İnsanlar Tanrı’yla Yüz Yüze Gelirler
 2. Ne Tip İnsanlar Yeni Yeruşalim’e Girer?


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Cehennem : Hell (Turkish Edition)
Turkish
2016.11.19
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (520)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (5)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (37)
15. Estonian (10)
16. Finnish (14)
17. French (18)
18. Georgian (3)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (7)
23. Indonesian (14)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (27)
43. Serbian (8)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (3)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (9)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (10)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.