HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERPolish
Polish
   
Niebo I : Heaven I (Polish Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 212 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-12-16
Language Polish
ISBN 979-11-263-0393-9 05230
Price $4.99
How to Buy Google Play
iBooks

Czysty i piękny jak kryształ…

 

Miejsce czyste i piękne niczym kryształ

 

Gdzie znajduje się Ogród Eden?
Gdzie znajduje się niebo czyste i piękne niczym kryształ?
 
Książka pt. „Niebo I” opowiada o tym, jak będzie wyglądał Boży dzień sądu oraz opisuje niebo, które składa się z pięciu poziomów niebiańskiego królestwa.

 

Księga Apokalipsy mówi nam, że nowe niebo i nowa ziemia zastąpią pierwsze niebo i pierwszą ziemię, które przeminą po okresie siedmioletniego wesela oraz na końcu okresu tysiąclecia.
Czy nie ciekawi cię, jakie czasy nastaną oraz jakie wydarzenia są przed nami?

Spis treści


Przedmowa
Wstęp


Rozdział 1 _ Niebo: czyste i piękne jak kryształ

 Nowe Niebo i Nowa Ziemia
 Rzeka wody życia
 Tron Boga i Baranka


Rozdział 2 _ Ogród Eden oraz przedsionek nieba 

 Ogród Eden, w którym mieszkał Adam
 Ludzi doskonalą się na ziemi
 Przedsionek nieba
 Ludzie, którzy nie będą musieli czekać wprzedsionku


Rozdział 3 _ Siedmioletnie wesele 

 Powrót Jezusa i siedmioletnie wesele
 Tysiąclecie
 Nagroda w postaci nieba po Dniu Sądu


Rozdział 4 _ Tajemnice nieba ukrytego od czasów stworzenia 

 Tajemnice nieba, które zostały odkryte od czasów Jezusa
 Tajemnice nieba odkryte w czasach końca
 Dom mojego Ojca jest moją ucieczką


Rozdział 5 _ Jak będzie wyglądało nasze życie w niebie? 

 Styl życia w niebie
 Ubrania w niebie
 Pożywienie w niebie
 Transport w niebie
 Rozrywka w niebie
 Uwielbienie, edukacja i kultura w niebie


Rozdział 6 _ Raj

 Piękno i szczęście Raju
 Jacy ludzie znajdą się w Raju?


Rozdział 7 _ Pierwsze Królestwo Niebieskie 

 Jego piękno i szczęście przewyższa Raj
 Jacy ludzie znajdą się w królestwie niebieskim?


Rozdział 8 _ Drugie Królestwo Niebieskie

 Piękny dom prywatny dla każdego
 Jacy ludzie znajdą się w drugim królestwie niebieskim?


Rozdział 9 _ Trzecie Królestwo Niebieskie 

 Aniołowie służą dzieciom Bożym
 Jacy ludzie znajdą się w trzecim królestwie?


Rozdział 10 _ Nowe Jeruzalem 

 Ludzie w Nowym Jeruzalem będą oglądać Boga twarzą w twarz
 Jacy ludzie znajdą się w Nowym Jeruzalem?

 

Bóg miłości prowadzi każdą osobę wierzącą drogą zbawienia i odkrywa przed nią sekrety nieba.
 

 Co najmniej raz w życiu każdy z nas zadaje sobie pytanie: „Co będzie ze mną, kiedy skończy się moje życie na tym świecie?” lub „Czy piekło i niebo naprawdę istnieją?”


Wielu ludzi umiera zanim odnajdą odpowiedź na niniejsze pytania. Nawet jeżeli wierzą w życie po śmierci, nie każdy posiądzie niebo, ponieważ nie każdy ma odpowiednią wiedzę. Niebo i piekło nie są fantazją, a rzeczywistością w duchowym świecie.

 

Z jednej strony, niebo jest tak pięknym miejscem, że nie można go porównać do niczego na tym świecie. Nikt nie jest w stanie opisać piękna i szczęścia panującego w Nowym Jeruzalem, miejsca w którym znajduje się tron Boga, ponieważ jest ono wykonane z najlepszych materiałów dzięki niebiańskim umiejętnościom.


Z drugiej strony, piekło pełne jest ciągłego bólu, tragedii i kary. Jego okrutna rzeczywistość wyjaśniona jest dokładnie w książce „Piekło.” Jezus i Jego apostołowie odkryli przed ludźmi niebo i piekło. Nawet w dziesiejszych czasach tajemnice tych miejsc odkrywane są przez ludzi prawdzwie wierzących w Boga.

 
Niebo jest miejscem, w którym dzieci Boże cieszą się życiem wiecznym oraz niewyobrażalnie pięknymi i cudownymi rzeczami przygotowanymi dla nich. Każdy z nas ma możliwość poznania tego, co Bóg zaplanował, jeżeli tylko Bóg na to pozwoli i przedstawi nam swój plan.

 

Przez siedem lat modliłem się i pościłem, aby poznać niebo i otrzymać od Boga odpowiedzi na moje pytania. Obecnie Bóg odkrywa przede mną coraz więcej tajemnic duchowej rzeczywistości.


Ponieważ niebo nie jest wodoczne, trudno jest je opisać językiem i dzięki wiedzy tego świata. Mogą pojawić się pewne nieporozumienia z nim związane. Dlatego apostoł Paweł nie mógł dokładnie opisać raju w trzecim niebie, który widział w swoich wizjach.


Bóg odkrył przede mną wiele sekretów dotyczących nieba i przez wiele miesięcy modliłem się o szczęśliwe życie oraz wiele miejsc i nagród w niebie zgodnie z miarą wiary. Jednakże nie mogłem głosić o wszystkich szczegółach, które mi predstawił.


Powodem, dla którego Bóg pozwilił mi poznać tajemnice duchowej rzeczywistości przez niniejszą książkę było ocalenie tak wielu dusz jak to możliwe i przyprowadzenie ich do nieba, które jest pięknym i krystalicznie czystym miejscem.

 

Z całego serca dziękowałem i uwielbiłem Boga za to, że pozwolił mi opublikować książkę „Niebo I: Czyste i piękne niczym kryształ,” opis miejsca, które jest czyste i piękne niczym kryształ, wypełnionego chwałą Bożą. Mam nadzieję, że każdy z was uświadomi sobie wielką miłość Bożą, która odkrywa przed nami tajemnice nieba i prowadzi wszystkich ludzi ścieżką zbawienia, aby każdy z nas mógł je posiąść. Mam również nadzieję, że każdy z was podąży tą drogą, aby dotrzeć do celu, którym jest wieczne życie w Nowym Jeruzalem.

Dziekuję Geumsun Vin, dyrektorowi Editorial Bureau oraz jej współpracownikom, a także biurze tłumaczeń za ich ciężką pracę przy publikacji niniejszej książki. Modlę się w imieniu Jezusa, aby dzięki niniejszej książce ocalonych zostało wiele dusz i aby jak najwięcej ludzi moglo cieszyć się wiecznym życiem w Nowym Jeruzalem.

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Niebo Ⅱ : Heaven Ⅱ (Polish Edition)
Polish
2017.08.06
Miara Wiary : The Measure of Faith (Polish Edition)
Polish
2016.12.10
MOJE ŻYCIE, MOJA WIARA I : My Life, My Faith Ⅰ(Polish Edition)
Polish
2013.06.21
Przesłanie Krzyża
Polish
2012.08.30
Bóg Uzdrowiciel : God the Healer (Polish Edition)
Polish
2017.08.26
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (531)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (38)
15. Estonian (10)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (3)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (8)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (27)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (4)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (10)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.