HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERPolish
Polish
   
Piekło : Hell (Polish Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 272 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-12-23
Language Polish
ISBN 979-11-263-0397-7 05230
Price $4.99
How to Buy Google Play
iBooks

Wezwanie do chrześcijańskiego życia!


Okrutna rzeczywistość Hadesu i Piekła, która nigdy wcześniej nie została opisana!


Szczera wiadomość dla ludzkości od Boga, który pragnie uchronić każdego przed upadkiem do piekła.


W jakim momencie ciąży płód otrzymuje duszę?
Czy dzieci, które nie narodziły się z powodu aborcji lub poronienia mogą dostąpić zbawienia?
Jakie kary dzieci otrzymują w Hadesie?


Czy Adam i Ewa mogli zostać ocaleni?
W jaki sposób ukarany został Judasz?
Co stanie się z ludźmi,
którzy popełniają grzech bluźnierstwa oraz oczerniania Ducha Świętego?

Spis treści


Przedmowa
Wstęp


Rozdział 1 – Czy naprawdę istnieje niebo i piekło?

Piekło i niebo naprawdę istnieją
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
Struktura nieba i piekła
Wyższy grób oraz Raj
Niższy grób, przedsionek do piekła


Rozdział 2 – Droga zbawienia dla tych, którzy nigdy nie słyszeli ewangelii 

Sąd na sumieniem
Dzieci nienarodzone w powodu aborcji lub poronienia
Dzieci w wieku do 5 lat
Dzieci w wieku od 6 lat do wieku dojrzewania
Czy Adam i Ewa są zbawieni?
Co stało się z pierwszym mordercą, Kainem?


Rozdział 3 – Niższy Grób oraz tożsamość posłańców piekła 

Posłańcy piekła zabierają ludzi do niższego grobu
Przedsionek do świata złych duchów
Różne kary za różne grzechy wymierzane w niższym grobie
Lucyfer władcą niższego grobu
Tożsamość posłańców piekła


Rozdział 4 – Kary w Niższym Grobie dla potępionych dzieci

Płody oraz noworodki
Małe dzieci
Dzieci, które potrafią chodzić i mówić
Dzieci od 6-12 roku życia
Młodzież, która wyśmiała proroka Eliasza


Rozdział 5 – Kary dla ludzi, którzy zmarli po osiągnięciu wieku dojrzewania 

Pierwszy poziom kary
Drugi poziom kary
Kara dla faraona
Trzeci poziom kary
Kara dla Poncjusza Piłata
Kara dla Saula, pierwszego króla Izraela
Czwarty poziom kary dla Judasza Iskarioty


Rozdział 6 – Kary za bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu 

Cierpienie w gotującym się płynie
Wspinaczka po prostopadłym klifie
Usta wypalone rozgrzanym żelazem
Olbrzymie maszyny do tortur
Przywiązani do pnia drzewa
 

Rozdział 7 – Zbawienie w okresie wielkich prześladowań 

Przyjście Jezusa i porwanie zbawionych do nieba
Siedmioletnie prześladowania
Męczeństwo podczas wielkich prześladowań
Drugie przyjście Chrystusa oraz tysiąclecia
Przygotowanie, aby stać się oblubienicą Pana


Rozdział 8 – Kary w piekle po Dniu Sądu 

Potępieni zostaną wrzuceni do piekła po dniu sądu
Jezioro ognia i siarki
Niektórzy pozostają w Niższym Grobie aż do dnia sądu
Złe duchy wrzucone do otchłani
Gdzie skończą demony?


Rozdział 9 – Dlaczego Bóg miłości musiał przygotować piekło 

Boża miłość i cierpliwość
Dlaczego Bóg miłości musiał przygotować piekło?
Bóg pragnie, aby wszyscy otrzymali zbawienie
Odważne głoszenie ewangelii


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Niebo I : Heaven I (Polish Edition)
Polish
2017.12.16
Miara Wiary : The Measure of Faith (Polish Edition)
Polish
2016.12.10
MOJE ŻYCIE, MOJA WIARA I : My Life, My Faith Ⅰ(Polish Edition)
Polish
2013.06.21
Przesłanie Krzyża
Polish
2012.08.30
Bóg Uzdrowiciel : God the Healer (Polish Edition)
Polish
2017.08.26
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (531)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (38)
15. Estonian (10)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (3)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (8)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (27)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (4)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (10)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.