로고

URIMBOOKS
LOGIN MEMBER JOIN
 • BOOKS
 • Books
 • BOOKS

  Books

  Vietnamese Đời Sống Bất Tuân và Đời Sống Vâng Phục (Vietnamese Edition)

  Category Sermon
  Author Dr. Jaerock Lee
  Print Length 172 Pages
  Published 2020-2-16
  ISBN 979-11-263-0518-6 03230
  Language Vietnamese

  List

  본문

  Details

  Có hai hình ảnh tương phản được khắc họa trong sách nầy,đó là cuộc đời của Pha-ra-ôn, là kẻ không vâng lời Đức Chúa Trời, và cuộc đời của Môi-se một vị lãnh đạo có đời sống vâng phục. Sách nầy đồng thời cũng chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng có tình yêu vô biên đã khiến chúng ta nhận biết được con đường cứu rỗi qua kỳ lễ Vượt Qua, luật của sự cắt bì, và ý nghĩa của lễ Bánh Không Men. 

  Pha-ra-ôn đã bất tuân Đức Chúa Trời mặc dù đã từng nhìn thấy quyền năng của Ngài, rồi ông rơi vào tình trạng không sao thay đổi được. Song nhờ vâng phục mà dân Y-sơ-ra-ên đã tai qua nạn khỏi. 


  Qua Mười Tai Vạ, Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết rằng tại sao hoạn nạn và thử thách đến trên chúng ta, hầu cho chúng ta có thể giải quyết được mọi nan đề trong cuộc sống và thoát khỏi mọi tai vạ.

  Hơn thế nữa, bởi những thử thách đó cho chúng ta biết về những ơn phước sẽ đến khi chúng ta vâng phục, Ngài muốn chúng ta trở thành công dân nước thiên đàng với tư cách là con cái của Ngài. 

  Những ai đọc sách nầy sẽ có thể nhận biết những bí quyết cho việc giải quyết nan đề trong cuộc sống. Người ta sẽ cảm nhận được sự thỏa cơn khát tâm linh như thể thưởng thức cơn mưa ngọt ngào sau nhiều ngày nắng hạn, và được dẫn dắt đến con đường của sự am tường và phước hạnh. 


  Tôi xin gởi lời tri ân đến Geumsun Vin, giám đốc ban biên tập cùng tất cả các nhân sự đã góp phần cho việc xuất bản sách nầy. Trong danh Cứu Chúa Giê-xu Christ tôi cầu nguyện cho tất cả độc giả sách nầy đều có một đời sống vâng phục hầu cho họ sẽ nhận lãnh được tình yêu và ơn phước kỳ diệu từ Đức Chúa Trời.    Content  

  Lời nói đầu


  Đời Sống Bất Tuân · 1


  Chương 1  

  Mười Tai Vạ Giáng trên Ê-díp-tô · 3


  Chương 2 

  Đời Sống Bất Tuân và Những Tai Vạ · 21


  Chương 3  

  Tai Vạ về Huyết, Ếch Nhái, và Muỗi · 33


  Chương 4 

  Tai Vạ về Ruồi, Dịch Hạch, và Ung Nhọt · 51


  Chương 5 

  Tai Vạ về Mưa Đá và Cào Cào · 67


  Chương 6 

  Tai Vạ về Sự Tối Tăm và Giết Hại Con Đầu Lòng · 81


  Đời Sống Vâng Phục · 95


  Chương 7  

  Lễ Vượt Qua và Con Đường Cứu Rỗi · 97


  Chương 8 

  Lễ Cắt Bì và Tiệc Thánh · 113


  Chương 9 

  Xuất Ê-díp-tô và Lễ Bánh Không Men · 129


  Chương 10 

  Đời Sống Vâng Phục và Những Phước Hạnh · 143

      How to Buy

  Paper Book


   


  eBook 

  [이 게시물은 admin님에 의해 2021-04-07 16:58:46 Books에서 복사 됨]
  추천0  QUICK
  MENU

  About Us

  Books

  Contact Us

  News&Notice

  Blog

  Facebook

  Youtube