로고

URIMBOOKS
LOGIN MEMBER JOIN
 • BOOKS
 • Books
 • BOOKS

  Books

  Danish Liv i ulydighed og Liv i lydighed : Life of Disobedience and Life of Obedience (Danish Edition)

  Category Sermon
  Author Dr. Jaerock Lee
  Print Length 160 Pages
  Published 2020-5-10
  ISBN 979-11-263-0553-7 03230
  Language Danish

  List

  본문

  Details

  I denne bog portrætteres to liv som kontrast: Faraos liv, som blev levet i ulydighed overfor Guds ord, og Moses liv, som blev levet i lydighed. Dermed får vi et indtryk af Guds kærlighed og hans endeløse medfølelse, hvorigennem han lader os kende vejen til frelse ved jødernes påskefest, loven om omskæring og betydningen af festen med usyrnede brød. 

  Farao var vidne til Guds kraft, men var alligevel ulydig, og hans tilstand blev uomstødelig. Men israelitterne blev frelst fra alle katastroferne, fordi de adlød. 


  Gud fortæller os om de ti plager for at lade os indse, hvorfor vi bliver udsat for prøvelser og tests, sådan at vi kan løse alle livets problemer og leve et liv uden nogen form for katastrofe.

  Desuden fortæller han os om de velsignelser, som vil komme over os, når vi adlyder, fordi han vil, at vi skal opnå det himmelske rige som hans børn.

  De mennesker, som læser denne bog, vil blive i stand til at finde nøglen til at løse alle livets problemer. De vil kunne stiller deres tørst ligesom regnen efter en lang tørke, og de vil lade sig guide til at få svar og velsignelser.
  Content

  Forord Om liv i ulydighed · 1 Kapitel 1 De ti plager, som blev påført Egypten · 3 Kapitel 2 Liv i ulydighed og plager · 17 Kapitel 3 Plagerne af blod, frøer og myg · 29 Kapitel 4 Plagerne af fluer, kvægpest og bylder · 47 Kapitel 5 Plagerne af hagl og græshopper · 63 Kapitel 6 Plagerne af mørke og den førstefødtes død · 77

  Om liv i lydighed · 89


  Kapitel 7 

  Påske og vejen til frelse · 91


  Kapitel 8

  Omskæring og Nadver · 105


  Kapitel 9

  Flugten fra Egypten og festen med usyrnet brød · 121


  Kapitel 10

  Liv i lydighed og velsignelser · 133  How to Buy

  Paper Book 

  www.booktopia.com.au 

  www.amazon.com

  www.ebay.com

  www.waterstones.com

  www.bokus.com

  www.flipkart.com

  eldar.ch   eBook
  추천0  QUICK
  MENU

  About Us

  Books

  Contact Us

  News&Notice

  Blog

  Facebook

  Youtube