로고

URIMBOOKS
LOGIN MEMBER JOIN
 • BOOKS
 • Books
 • BOOKS

  Books

  Swedish Gud Läkaren : God the Healer (Swedish Edition)

  Category Sermon
  Author Dr. Jaerock Lee
  Print Length 112 Pages
  Published 2022-2-20
  ISBN 979-11-263-0806-4 03230
  Language Swedish

  List

  본문

  Details
  För att kunna ta emot riktigt helande och leva ett hälsosamt liv måste varenda en av oss förstå sjukdomens ursprung och hur vi kan ta emot helande. I evangeliet och sanningen finns det alltid två sidor: för dem som inte accepterar dem väntar förbannelse och straff medan det för dem som accepterar det väntar välsignelser och liv. Det är Guds vilja att sanningen ska döljas för dem, som likt fariséerna och skriftlärda ser sig själva som visa och intelligenta; det är också Guds vilja att sanningen ska uppenbaras för dem som är lika barn, som önskar den och som öppnar upp sina hjärtan (Lukas 10:21).
  Gud har helt enkelt utlovat välsignelser till dem som lyder och lever efter Hans befallningar medan Han också i detalj har beskrivit förbannelsen och alla slags olika sjukdomar som kommer över dem som inte lyder Hans befallningar (5 Mosebok 28:1-68).
  Genom att påminna icke-troende om Guds Ord och även en del troende som överser det söker detta verk att ge varje person den rätta vägen till frihet från sjukdomar och plågor.
   

  Content

  [Innehåll]  Kapitel 1 – Sjukdomens ursprung och helandets strålar


  Kapitel 2 – Vill du bli frisk? 


  Kapitel 3 – Gud Läkaren 


  Kapitel 4 – Genom Hans sår är vi helade 


  Kapitel 5 – Kraft att bota svagheter 


  Kapitel 6 – Sätt att bota de demonbesatta


  Kapitel 7 – Den spetälske Naamans tro och lydnad


  How to Buy

  Paper Book 

  www.amazon.com


   eBook

  play.google.com


   

  추천0  QUICK
  MENU

  About Us

  Books

  Contact Us

  News&Notice

  Blog

  Facebook

  Youtube